Projektování technických zařízení budov

  • vytápění staveb, zdrojů tepla (kotelny)
  • rozvody zdravotechnických instalací (rozvody vody a kanalizace)
  • plynoinstalací
  • vzduchotechniky
  • solárnětermických zařízení

Kontakt

Ing. Josef Doleček

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb
specializace technická zařízení

+ 420 736 514 908