Provádíme technické dozory stavebníka (dále TDS), tj. odborné zastupování investorů staveb a investičních celků autorizovaným stavitelem.

Technické dozory stavebníka jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy o provádění TDS, které předchází prostudování projektové dokumentace a předložení naší nabídky investorovi.

Dle požadavku investora může TDS zahrnovat naši spolupráci na projektové přípravě, územním a stavebním řízení, jednání s dotčenými úřady, spolupráci na výběru zhotovitele, sestavení smlouvy o dílo se zhotovitelem, každodenní kontrolu zhotovitele na stavbě, kontrolu faktur a přípravu dokladů k úspěšné kolaudaci.

Veškeré úkony provádíme výlučně v zájmu investora.


Kontakt

Ing. Miloš Novák

vedoucí úseku
autorizovaný technik pro pozemní stavby

+ 420 736 514 902

Reference

 

Výstavba RD Česká Třebová
Investor: Soukromý investor
Termín realizace: 09/2017-12/2018

 

Výstavba tenisové haly
Investor: Město Česká Třebová
Investiční náklad: 25 mil. Kč
Termín realizace: 09/2017-08/2018

 

Snížení energetické náročnosti MŠ U Koupaliště
Investor: Město Česká Třebová
Investiční náklad: 4,6 mil. Kč
Termín realizace: 06-09/2017

 

Rekonstrukce haly Zadní trakt
Investor: CZ Loko, a.s. Česká Třebová
Investiční náklad: 10 mil. Kč
Termín realizace: 07/2016-03/2017

 

Přístavba haly CAT
Investor: CZ Loko, a.s. Česká Třebová
Investiční náklad: 10 mil. Kč
Termín realizace: 09-12/2015

 

Snížení energetické náročnosti MŠ Vinohrady
Investor: Město Česká Třebová
Investiční náklad: 6,7 mil. Kč
Termín realizace: 06-09/2015

 

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Investor: OÚ Řetová
Investiční náklad: 6,7 mil. Kč
Termín realizace: 06–09/2015

 

Výstavba sběrného dvora
Investor: OÚ Řetová
Investiční náklad: 4,3 mil. Kč
Termín realizace: 12/2014–05/2015 

 

Přístavba severní haly
Investor: JAF HOLZ, s.r.o. Česká Třebová
Investiční náklad: 9,6 mil. Kč
Termín realizace: 03-07/2014

 

Výměna střešní krytiny a zeteplení střechy
Investor: BD Riegrova Česká Třebová 
Investiční náklad: 0,7 mil. Kč
Termín realizace: 06–10/2014

 

Výstavba RD Lanškroun
Investor: Soukromý investor 
Termín realizace: 10/2013–09/2014