• provádí správu bytů, nebytových prostor a nemovitostí pro soukromé vlastníky, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce a města
  • přijímá žádosti o opravy a výměny z bytů v majetku města Česká Třebová

Kontakty

Ing. Hana Zemanová

vedoucí úseku

+420 736 514 987


Miloš Hájek

bytový technik

+ 420 736 514 912

Nikola Nesporá

rozúčtování BD a SVJ

+ 420 736 514 858

Zina Habrmanová

rozúčtování, pokladna

+ 420 736 514 855