Úsek tepelného hospodářství zajišťuje: 

výrobu tepla ve vlastních, pronajatých nebo soukromých plynových kotelnách a následně jeho rozvod. Výroba a rozvod tepla je hlavním předmětem činnosti společnosti, která je provozována na základě "Rozhodnutí o udělení licence" č. 310101313 (výroba tepla) a č. 320101317 (rozvod tepla), vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. vlastní a provozuje centrální dispečink tepelných zdrojů, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechny na něj napojené zdroje tepla a návazné technologie.

Informace o tepelných zdrojích naleznete zde.

CENA TEPLA 2024

Pro rok 2024 již neplatí „Nařízení vlády č.298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci“, kdy je cena plynu zastropovaná ve výši 2.500,- Kč/MWh bez DPH. Díky této skutečnosti bylo vhodné v průběhu roku 2023 zafixovat cenu zemního plynu a nevystavit tak naše odběratele velkému riziku spojenému se spotovým trhem. Od 1.1.2024 dochází ke změně sazby DPH z 10% na 12%.

Vážíme si vaší důvěry a věříme, že se nám společně podaří toto těžké období zvládnout.

 

Dostali jste kvůli zvýšeným cenám energií do finančních potíží?
Zkuste kliknout na tento odkaz MPSV a zjistit zda máte nárok na příspěvek.


ENEGETICKÝPŘÍSPĚVEK.CZ


Kontakt

Pohotovost servisu kotelen a dispečinku plynových kotelen

+420 736 514 904 - nepřetržitě