Úsek tepelného hospodářství zajišťuje: 

výrobu tepla ve vlastních, pronajatých nebo soukromých plynových kotelnách a následně jeho rozvod. Výroba a rozvod tepla je hlavním předmětem činnosti společnosti, která je provozována na základě "Rozhodnutí o udělení licence" č. 310101313 (výroba tepla) a č. 320101317 (rozvod tepla), vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. vlastní a provozuje centrální dispečink tepelných zdrojů, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechny na něj napojené zdroje tepla a návazné technologie.

Informace o tepelných zdrojích naleznete zde.

CENA TEPLA 2023

Bohužel se nanaplnila predikce, že dojde k uklidnění na trhu s energiemi a k jejich pozvolnému návratu na cenovou hladinu před energetickou krizí. Ta však vyústila kvůli válce na Ukrajině do ještě hlubší krize. Cena plynu na rok 2023 v průběhu letošního roku šplhala do extrémních hodnot až k ceně téměř 8000,- Kč/MWh. Proto bylo takřka nevyhnutelné čekat na zásah na úrovni vlády potažmo EU. Tento zásah nakonec přišel v podobě cenového stropu na hodnotě 2500,- Kč/MWh, odrazem kterého je výše uvedené zvýšení ceny tepelné energie. Nejedná se však o skokový cenový nárůst, na jaký to v průběhu roku vypadalo. Přesto si uvědomujeme, že situace je stále velmi vážná a že aktuální ceny jsou proti cenám před energetickou krizí a válkou na Ukrajině stále extrémní. Situace není snadná a těžko aktuálně soudit, jakým směrem se bude vyvíjet do budoucna a jaké energetické řešení bude to stěžejní pro Česko, resp. pro Evropu. Vývoj v oblasti energií neustále sledujeme. Chceme být připraveni a mít i alternativní řešení k těm stávajícím. Věřím, že se situace do budoucna stabilizuje. Předběžná kalkulovaná cena tepla na rok 2023 je 1242,37 Kč/GJ včetně 10% DPH. Meziročně je tedy kalkulováno zdražení o 10%.

Vážíme si vaší důvěry a věříme, že se nám společně podaří toto těžké období zvládnout.


Kontakt

Pohotovost servisu kotelen a dispečinku plynových kotelen

+420 736 514 904 - nepřetržitě