Obchodní společnost TEZA, s.r.o. byla založena Městem Česká Třebová zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu dne 21. 11. 1994 a následně byla 8.12.1994 zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 7299. Město Česká Třebová je po celou dobu existence společnosti jejím jediným společníkem se 100 % obchodním podílem. Základní kapitál společnosti je 97.805.000,- Kč.

firma

Organizační schéma společnosti

schema2

 

Společnost má 38 zaměstnanců, z toho 13 technicko-hospodářských pracovníků a 25 pracovníků v dělnických profesích. Řídících pracovníků je 5. Z důvodu zkvalitnění procesů výroby tepla a kompletního servisu plynových kotelen a navazujících technologií zavedla obchodní společnost TEZA, s.r.o. v roce 2003 systém managementu jakosti podniku dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001 pro výrobu, prodej a rozvod tepelné energie a odborné provozování tepelných zdrojů.

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku